All posts by er3gi0n

Атанас во Јапонија учел нумеричка когниција, но во Македонија ја популаризира науката со истражувачи од цел свет

Атанас Кирјаковски речиси 10 години живеел во Јапонија, каде што магистрирал и докторирал на Кобе универзитетот. Тој е уредник на веб-страницата „Наука за сите“, која објавува интересни статии од македонски научници

Атанас во Јапонија учел нумеричка когниција, но во Македонија ја популаризира науката со истражувачи од цел свет

Атанас Кирјаковски речиси 10 години живеел во Јапонија, каде што магистрирал и докторирал на Кобе универзитетот. Тој е уредник на веб-страницата „Наука за сите“, која објавува интересни статии од македонски научници