Насоки за предприемачество


За нуждите за осъществяване на дейности по проекта “Е-Регион-Възможност за инвестиции” е създаден “Насоки за предприемачество”. Той може да след голеднете на 3 езика:

Македонски:

Български:

Aнглийски: