All posts by er3gi0n

Дали фотошопираните фотографии на социјалните мрежи поттикнуваат криза во менталното здравје?

Лук Еванс, пратеник во Парламентот на Обединетото Кралство, подготви предлог-закон според кој луѓето ќе мора да ги означуваат фотошопираните фотографии

Дали фотошопираните фотографии на социјалните мрежи поттикнуваат криза во менталното здравје?

Лук Еванс, пратеник во Парламентот на Обединетото Кралство, подготви предлог-закон според кој луѓето ќе мора да ги означуваат фотошопираните фотографии