Category Archives: Press releases

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУМИ ОД ПРОЕКТОТ Е-­‐РЕГИОН

Почитувани,

Во рамки на проектот Е-­‐Регион, на конференцијата за медиуми ќе ги претставиме резултатите од конкурсот за претприемачки иницијативи co кој имавме за цел да ги поддржиме младите да ја претворат својата бизнис идеја во реалност. Заклучно со минатата недела потрагата по иновативни, ефективни и одржливи бизнис идеи заврши со избор на најдобрите. Oд примените идеи од Македонија првата награда ja доби Викторија Крстеска со иновативна идеја за веб апликација која ќе помогне да се следат попустите и понудите од македонската и бугарската страна на границата. Второ место на конкурсот е за идејата на Николчо Гошев кој предложи курсеви за онлајн учење и поддршка за нови бизниси.

Проектот “Е-­‐Регион: Можност за развој” има за цел подобрување на социјалната кохезија во меѓуграничниот регион на Македонија и Бугарија преку развој на онлајн алатки и промоција на претприеништво. Овој проект се реализира од Центар за меѓукултурен дијалог (Македонија) и Европски Институт (Бугарија), во рамки на програмата ИПА за меѓугранична соработка Македонија-­‐Бугарија 2007CB16IPO007. Во рамки на проектот се реализираа и онлајн обуки за претприемништво и вештини за вработување кои се достапни на веб сајтот на проектот.

Куманово, 13 Јуни 2015

КОНКУРС ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ИНИЦИЈАТИВИ ‘МОЈАТА БИЗНИС ИДЕЈА’

Центар за меѓукултурен дијалог во соработка со Европскиот институт од Бугарија објавуваат конкурс за претприемачки иницијативи „Моја бизнис идеја“ кој се реализира во рамки на проектот “Е-­‐регион, можност за развој” реализиран во рамките на програмата за прекугранична соработка ИПА. На конкурсот можат да се пријават млади од двете држави со самостојни или заеднички идеи. Најдобрите идеи ќе бидат наградени со таблет и подршка за реализација на бизнис идејата.

Конкурсот e отворен до 24-­‐ти Мај, а сите заинтересирани може да ги претстават своите идеи преку испраќање на пријава. Повеќе информации за конкурсот и начинот на пријавување може да се најдат на веб страната на проектот www.e-­‐region.eu/mk
Повеќе за проектот:
Проектот “Е-­‐Регион: Можност за развој” има за цел подобрување на социјалната кохезија во меѓуграничниот регион на Македонија и Бугарија преку развој на онлајн алатки и промоција на претприеништво. Овој проект се реализира од ‘Центар за меѓукултурен дијалог’ (Македонија) и ‘Европски Институт-­‐огранок Благоевград’ (Бугарија), ро рамки на програмата за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија ИПА (CCI Number: 2007CB16IPO007)

Проектот се заснова на развој на социјалната инфраструктура, интернет страна [www.e-­‐ region.eu] за споделување и размена на информации, вести и разни образовни и можности за вработување. Целта е да се воспостават врски помеѓу невработените млади луѓе, можности за работа, стручни училишта, студенти, електронски медиуми, граѓани, бизнис инкубатори и младински претприемачки идеи.

Куманово 18.05.2015

Обука За Младинско Претприемништво Со Цид

Центарот за меѓукултурен дијалог на 6-­‐ти и 7-­‐ми март, организира Обука за претприемништво за млади.
Обуката е наменета за млади луѓе, студенти, невработени кои се интересираат за претприемништвото или имаат идеја да отпочнат свој бизнис. Поради специфичноста на проектот во чии рамки e организиран овој настан, обуката е особено наменета за млади луѓе кои работат или живеат во пограничниот регион со Р. Бугарија, односно во северо-­‐источен, источен и југоисточен плански регион.

Рокот за пријавување е до 22-­‐ри февруари, а сите заинтересирани може да се пријават на следниот линк: http://goo.gl/qDtK7j . Учеството е бесплатно.
За повеќе информации посетете ја страната на проектот: http://e-­‐ region.eu/mk/trainings/

За повеќе информации контактирајте не на info@cid.mk и 078 350 171. Лице за контакт: Ивана Давидовска

Повеќе за проектот:
Проектот “Е-­‐Регион: Можност за развој” има за цел подобрување на социјалната кохезија во меѓуграничниот регион на Македонија и Бугарија преку развој на онлајн алатки и промоција на претприеништво. Овој проект се реализира од ‘Центар за меѓукултурен дијалог’ (Македонија) и ‘Европски Институт-­‐огранок Благоевград’ (Бугарија), ро рамки на програмата за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија ИПА (CCI Number: 2007CB16IPO007)

Проектот се заснова на развој на социјалната инфраструктура, интернет страна [www.e-­‐ region.eu] за споделување и размена на информации, вести и разни образовни и можности за вработување. Целта е да се воспостават врски помеѓу невработените млади луѓе, можности за работа, стручни училишта, студенти, електронски медиуми, граѓани, бизнис инкубатори и младински претприемачки идеи.

Куманово 12.02.2015

Е-­‐Курсеви за помош при вработување и кариерен развој

Центар за меѓукултурен дијалог, започнува со Онлајн едукативна програма која ќе го доближи вработувањето до младите и ќе им понуди можност за отпочнување и надградување на професионални кариери.

Онлајн програмата се состои од Е-­‐курсеви наменети за сите оние кои сакаат да ги подобрат своите вештини и способности, се со цел да ги унапредат своите работни позиции и да им се олесни процесот на барање работа.

Преку курсевите младите ќе добијат подршка за подготвување на мотивациско писмо, подобрување на комуникациски вештини, како и планирање и реализирање проектни идеи. Курсевите се наменети за студенти, ученици, млади луѓе кои активно бараат работа или се веќе вработени и кои имаат потреба од усовршување на своите знаења и вештини.

Секој курс е бесплатен и е во времетраење од 20-­‐30 работни часа, а начинот на учење и следење на курсот го определуваат самите учесници. Курсевите може да се следат од компјутер, мобилен телефон или таблет. За секој курс учесниците се здобиваат со сeртификат. Веќе се достапни Е-­‐ курсеви на теми: Проектен менаџмент, Комуникациски вештини и Професионално портфолио, и можете уште веднаш да се пријавите.

Првиот циклус на Е-­‐курсеви започнува на 11-­‐28 Февруари, а вториот од 05-­‐25 Март.

Пријавувањето за првиот циклус е отворено до 10 февруари. За повеќе информации посетете ја веб страната: http://e-­‐region.eu/mk/

За повеќе информации контактирајте не на info@cid.mk и 078 350 171. Лице за контакт: Ивана Давидовска
Повеќе за проектот:

Проектот “Е-­‐Регион: Можност за развој” има за цел подобрување на социјалната кохезија во меѓуграничниот регион на Македонија и Бугарија преку развој на онлајн алатки и промоција на претприеништво. Овој проект се реализира од ‘Центар за меѓукултурен дијалог’ (Македонија) и ‘Европски Институт-­‐огранок Благоевград’ (Бугарија), ро рамки на програмата за меѓугранична

соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија ИПА (CCI Number: 2007CB16IPO007)

Проектот се заснова на развој на социјалната инфраструктура, интернет страна [www.e-­‐region.eu] за споделување и размена на информации, вести и разни образовни и можности за вработување. Целта е да се воспостават врски помеѓу невработените млади луѓе, можности за работа, стручни училишта, студенти, електронски медиуми, граѓани, бизнис инкубатори и младински претприемачки идеи.

Куманово 02.02.2015

Приклучете се на веб-­‐страната www.e-­‐region.eu

Центар за меѓукултурaен дијалог (ЦИД Куманово) е во фаза на изработка на интернет страна во рамки на проектот “Е-­‐Регион: Можност за развој”, која ќе функционира како агрегатор за новости од здруженија на граѓани од Р.Македонија и Р.Бугарија.

Оваа интернет страна ќе собира информации од здруженија, агенции за стручно образование и добразование, и ќе објавува повици, можности за учење и работа, новини кои ќе може да ги користат индивидуалци, здруженија и образовни институции.

Преку поплнување на овој прашалник добивате можност за вашата интернет страна да биде поврзана со агрегаторот, кој директно ќе генерира информации од вашата интернет страна. На тој начин ќе имате можност да ги зголемите бројот на потенцијални посетители или корисници.

·∙Интернет страната www.e-­‐region.eu ќе прикажува податоци во неколку категории:
·∙НВО Вести (новини од здруженија)
·∙Учење и работа (новини поврзани со можности за учење, обука, волонтирање, работа и пракса)
·∙Прирачници (прирачници и останати едукативни материјали)

Повеќе за проектот:
Проектот “Е-­‐Регион: Можност за развој” има за цел подобрување на социјалната кохезија во меѓуграничниот регион на Македонија и Бугарија преку развој на онлајн алатки и промоција на претприеништво. Овој проект се реализира од ‘Центар за меѓукултурен дијалог’ (Македонија) и ‘Европски Институт-­‐огранок Благоевград’ (Бугарија), ро рамки на програмата за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија ИПА (CCI Number: 2007CB16IPO007)

Проектот се заснова на развој на социјалната инфраструктура, интернет страна [www.e-­‐ region.eu] за споделување и размена на информации, вести и разни образовни и можности за вработување. Целта е да се воспостават врски помеѓу невработените млади луѓе, можности за работа, стручни училишта, студенти, електронски медиуми, граѓани, бизнис инкубатори и младински претприемачки идеи.
Куманово 20.10.2014

Центар за меѓукултурен дијалог отпочнува нов проект

Центар за меѓукултурен дијалог од Куманово во партнерство со Европски Институт-­‐огранок Благоевград од Бугарија започнуваат со реализација на проектот ‘E-­‐Регион: можности за развој’ кој ќе се реализира во следните 18 месеци.
Проектот се состои со различни активности со цел развој на онлајн алатки и промоција на претприеништво, а се реализира во рамки на програмата ИПА за меѓугранична соработка (CCI Number: 2007CB16IPO007)

Проектот се заснова на развој на социјалната инфраструктура, интернет страна за споделување и размена на информации, вести и разни образовни и можности за вработување. Целта е да се воспостават врски помеѓу невработените млади луѓе, можности за работа, стручни училишта, студенти, електронски медиуми, граѓани, бизнис инкубатори и младински претприемачки идеи.

Покрај тоа за потребите на проектот и мапираните потреби на младите луѓе во Македонија и Бугарија ќе се имплементираат 2 обуки на тема претприеништво и различни интернет обуки преко кои младите ќе можат да ги подобрат своите организациски, комуникациски вештини.

За подигнување на свеста кај граѓаните кои живеат во пограничниот регион на Р.Бугарија и Р.Македонија ќе биде изработена и брошура која на јасен начин ќе ги запознае со претприемништвото. Брошурата ќе биде издготвена и испечатена на 3 јазици: Македонски, Бугарски и Англиски.

Куманово 20.12.2013