Водич за претприемништво


За потребите за реализирање на активности од проектот “Е-Регион-Можности за развој” беше креиран “Водичот за претприемништво”. Истиот може да по голеднете на 3 јазици:

Македонски:

Бугарски:

Англиски: